Koszyk jest pusty
Przy zakupie za min 200 PLN dostawa za darmo!

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.beyou.net.pl

Sklep Internetowy www.beyou.net.pl działający pod adresem: http://www.beyou.net.pl, zwany w niniejszym Regulaminie „Sklep Internetowy www.beyou.net.pl” jest prowadzony przez:

ZENA Marta Jadwiga Nawrocka
ul. Teatralna 2
62-023 Koninko
NIP: 779-216-82-26
tel:+48 696 429 154
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: mBank: 98 1140 2004 0000 3602 7279 9941

zwaną w niniejszym Regulaminie „Operatorem”.


§ 1
Przyjęcie i realizacja zamówień Klienta

1.Sklep Internetowy www.beyou.net.pl prowadzi sprzedaż biżuterii za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl zamieszczone są na stronie internetowej www.beyou.net.pl

2.Klientem Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, podmiot posiadający zdolność prawną lub osoba prawna.

3.Klient może składać zamówienia przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.beyou.net.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl składa zamówienie, poprzez dodanie konkretnych produktów do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl.

4.Składając zamówienie Klient dokonuje:

 • wyboru zamawianych produktów;
 • oznaczenia sposobu dostawy zamówionych towarów;
 • wskazania adresu dostawy;
 • wyboru sposobu płatności.
 1. Klient składając zamówienie poprzez Sklep Internetowy www.beyou.net.pl składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia, Operator automatycznie przesyła na podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty, o której mowa w §1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl nie oznacza dostępności tych produktów na stanie Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl i możliwości realizacji zamówienia. Dostępność określa osobna informacja umieszczona przy opisie produktu.
 4. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta na stanie Sklepu lub w sytuacji niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sklepu w terminie przewidzianym na realizacje zamówienia, Operator poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta poprzez wysłanie wiadomości na e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Operator może zaproponować Klientowi:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Operator zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Operator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

10.W przypadku braku na stanie Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych, niezależnych od Operatora przyczyn, Operator ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

11.W przypadku uzyskania od Operatora informacji o braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym przy jego składaniu terminie Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania informacji. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być zawarte w skierowanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomości e-mail.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.beyou.net.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Operator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl. Operator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do konta Klienta.

 

§ 2
Ceny produktów

 1. Operator zamieszcza informacje o oferowanych przez siebie produktach na stronie Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl oraz sprzedaje oferowane przez siebie produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT.
 3. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje w paczce dokument zakupu, którym jest paragon lub na wniosek Klienta złożony podczas składania zamówienia faktura VAT.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 7. Przyznane indywidualnie Klientom rabaty nie łączą się z innymi promocjami i obniżkami cen.

 

§ 3
Sposób płatności

 1. W Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl możliwe są następujące formy płatności za towar:
 • płatność gotówką przy odbiorze - zapłata kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta;
 • płatność przelewem elektronicznym lub bankowym przy wykorzystaniu systemu płatności.pl. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 • płatność przelewem elektronicznym lub bankowym bezpośrednio na konto mBank: 98 1140 2004 0000 3602 7279 9941 właściciel konta: ZENA Marta Jadwiga Nawrocka-przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaconych pieniędzy na koncie bankowym.
 1. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

 

§ 4
Warunki dostawy zamówionego towaru

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia przyjęcia zamówienia do momentu wysłania przesyłki. W przypadku dokonania przez klienta płatności za pomocą przelewu termin dostawy wydłuża się o czas realizacji przelewu. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym niezwłocznie Zamawiający zostanie poinformowany.
 2. Zamówiony towar dostarczony będzie na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem:
 • firmy kurierskiej - przewidywany czas dostawy od momentu nadania paczki do momentu dostarczenia- 1 (słownie: jeden) dzień roboczy, przy czym jest to termin deklarowany przez firmę kurierską;
 • Poczty Polskiej - przewidywany czas dostawy od momentu nadania paczki do momentu dostarczenia od 1 do 5 dni roboczych przy czym jest to termin deklarowany przez Pocztę Polską.
 1. W momencie dokonania zakupu Kupujący udziela Operatorowi pełnomocnictwa na zawarcie z Pocztą Polską bądź z firmą kurierską umowy o świadczenie usług celem przesłania Klientowi zakupionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej. Środki przekazane na ten cel nie stanowią dochodu Operatora i nie są uwzględnione na paragonach.
 2. Klient zostanie obciążony kosztami dostawy zamówionego towaru w wysokości wskazanej w niniejszym regulaminie, zgodnie z wybraną przez siebie opcją dostawy.
 3. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 4. W Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl możliwe są następujące formy wysyłki:
 • List polecony ekonomiczny: 9,00 zł;
 • List polecony priorytetowy: 10,00 zł;
 • Przesyłka pobraniowa: 16,00 zł;
 • Przesyłka pobraniowa priorytetowa: 17,00 zł;
 • Przesyłka kurierska: 18,00 zł;
 • Przesyłka kurierska pobraniowa: 23,00 zł;
 • Wysyłka zagraniczna (Europa): 19 zł.


§ 5
Warunki reklamacji

 1. Wszelkie towary dostępne w sklepie internetowym www.beyou.net.pl pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym www.beyou.net.pl w związku z niezgodnością towaru z umową.
 3. Operator w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Warunkiem koniecznym, aby Operator rozpatrzył reklamację jest dostarczenie Operatorowi przez Klienta poprzez przesyłkę ekonomiczną realizowaną przez Pocztę Polską reklamowanego produktu lub reklamowanych produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: ZENA Marta Jadwiga Nawrocka, ul. Teatralna 2, 62-023 Koninko.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy według wyboru Klienta lub też jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Operator zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Operator nie odbiera kierowanych do niego przesyłek zawierających reklamowany produkt lub reklamowane produkty odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

 

§ 6
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się ze sklepem pod wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel.: +48 696 429 154.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (słownie: dziesięć) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia zamówiony w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl produkt.
 3. Klient, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym.
 4. Klient, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu ma prawo zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem lub poprzez Pocztę Polską. Zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres: ZENA Marta Jadwiga Nawrocka, ul. Teatralna 2, 62-023 Koninko.
 5. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 6. Operator nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 7
Zwrot należności Klientom

 1. Operator dokona zwrotu należności w ciągu 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych w przypadku:
 • anulowania zamówienia przez Klienta lub Operatora lub części zamówienia przez Klienta lub Operatora (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy), który został dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez Pocztę Polską.;
 • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 1. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Operatorowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 8
Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym www.beyou.net.pl.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest:

ZENA Marta Jadwiga Nawrocka.
ul. Teatralna 2
62-023 Koninko

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity z 2011 r. nr 134 poz. 779) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 3. Klienci Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego www.beyou.net.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2016 

Bottom Logo

BeYou to marka biżuterii wykonywanej z różnego typu rzemieni i sznurków. Produkty BeYou są robione ręcznie ze świetnej jakości materiałów a jednocześnie w bardzo atrakcyjnych cenach.

Dołącz do nas:  

Kontakt BeYou

 • Biuro:

  ul. Teatralna 2 
  62-023 Koninko

 • Kontakt:

  +48 696 429 154

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płatności

 • Przelew tradycyjny
 • Płatne przy odbiorze u kuriera